Unit Pengurusan Kewangan dan Pemantauan Audit

Objektif

Memperkasa pencapaian pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti melalui pematuhan terhadap peraturan kewangan bagi lima aspek kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, bajet, terimaan, perbelanjaan serta pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit.

Fungsi

  Melaksanakan kawalan pengurusan dengan memastikan struktur pengurusan kewangan yang berkesan diwujudkan ke atas struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan Audit Dalam dan Jawatankuasa yang diwujudkan serta pengurusan sumber manusia
Menguruskan kawalan bajet melalui penyediaan bajet, pengagihan peruntukan, permohonan pindah/tambah peruntukan, pemantauan kemajuan/pencapaian bajet
  Mengendalikan kawalan terimaan mengikut peraturan dan diakaunkan dengan sempurna meliputi kawalan borang hasil, terimaan wang, kemasukan pungutan ke bank, kawalan perakaunan terimaan/hasil dan penyediaan Akaun Belum Terima
Mengurus kawalan perbelanjaan mengurus mengikut peraturan yang ditetapkan dan diperakaunkan dengan tepat meliputi perakaunan, pengurusan perolehan dan pengurusan bayaran
  Mengendali kumpulan wang/akaun amanah dari segi penyediaan dan penyerahan penyata tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan rekod perakaunan/penyata penyesuaian akaun/transaksi akaun

Senarai Kakitangan

Nota : ** Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Jawatan Gred Nama No Telefon
Pegawai Tadbir
(Pengurusan Kewangan & Pemberian Dalam Negeri)
N44 Hairiah bt. Rasimin Samb: 7467
Pegawai Tadbir (Amanah & Pemantauan Audit) N41 Noor Ashikin bt. Janudin Samb: 7468
Penolong Akauntan W29 Ummu Hani bt. Salim Samb: 7633
Penolong Pegawai Tadbir N29 Nur Wahidah bt. Ramly Samb: 7576
Penolong Akauntan W29 Norlizah bt. Abdul Karim Samb: 7667
Penolong Akauntan W29 Siti Hajjar Azlina bt. Hamzah Samb: 7585
Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Kosong Samb: 7585
Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Norzilah bt. Yahya Samb: 7582

 

Portal MelakaSistem Pengurusan Aduan AwamIntranet MelakaPortal HRMISPortal e-Bil MelakaSistem eSPEKS

MyGovernementLaman Web JPMPortal Rasmi MAMPULaman Web KSNGerbang SMSMDEC

 

PENAFIAN :  Pihak Kerajaan Malaysia dan Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku dan tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian, termasuk tanpa batasan, kerugian khusus, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selain daripadanya tidak kira bagaimana jua sekalipun.

Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024x768.
Hak Cipta © 2014, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka.
Peta Laman | Soalan Lazim | Dasar Privasi dan Keselamatan