Cetak  
 

SPEKS Info

 

Nama Dokumen
Format
Tindakan
Borang Capaian ID SPEKS
PDF
Laporan Masalah SPEKS
PDF
Borang Kemaskini Maklumat Pembekal
PDF
Borang Pengwujudan Kod Amanah
PDF
Borang Pengwujudan Kod Gaji
PDF
Borang Pengwujudan Kod Jawatan PDF Muat-turun
Borang Pengwujudan Kod OSOL/Hasil
PDF
Panduan Pengguna SPEKS/Nota
Nota Bayaran Elaun Tetap
PDF
Nota Deposit
PDF
Nota Kredit, Debit & Diskaun
PDF
Nota Resit Asal Tidak Boleh Cetak
PDF
Pelarasan Nota Diskaun
PDF
Modul Pengurusan Aset
PDF
Wujud Kod Baru Bagi Projek Pembangunan
PDF
Langkah-langkah Pengosongan JAR Cache
PDF
Tatacara Panjar Wang Runcit
PDF 
Langkah-langkah Bagi Mencetak Laporan Penyata Penyesuaian Bulanan
PDF 

 

Untuk melihat fail PDF, anda dikehendaki menggunakan perisian Adobe Reader. Jika tiada, klik sini.
 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna PKI

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja PKI
 

 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul SLAS

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul SLAS Pinjaman Perumahan
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul SLAS Muat-turun
 

 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul Aset

Nama Dokumen
Tindakan
Prosedur Kerja Modul Aset
Arahan Kerja Modul Aset
Prosedur Kerja Modul Aset Hidup Haiwan  Muat-turun
Arahan Kerja Modul Aset Hidup Haiwan  Muat-turun
 

 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul Ptj Kewangan

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja Dan Prosedur Kerja Modul PTJ Kewangan
Arahan Kerja Dan Prosedur Kerja Penambahbaikan Skrin Panjar Wang Runcit Muat-turun
Arahan Kerja Dan Prosedur Kerja Penambahbaikan Modul PTJ Kewangan
Muat-turun

 

  Cetak  
 

eSPEKS

Nama Dokumen
Tindakan
 Arahan Kerja & Prosedur Kerja eSPEKS 2014  Muat-turun
Pendaftaran eSPEKS
Tatacara Penggunaan eSPEKS

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul GL

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul GL
 

 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul Pinjaman

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul Pinjaman
 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul Gaji

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul Gaji 2014 Muat-turun
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul Gaji
Penambahbaikan Modul Gaji 2013 Muat-turun
 

 

 

  Cetak  
 

Manual Pengguna Modul Bajet

Nama Dokumen
Tindakan
Arahan Kerja & Prosedur Kerja Penambahbaikan Modul Bajet
 

 

 

 
Website designed & maintained by Dot Dot Holdings Sdn Bhd using eXsiteCMS