Cetak  
 

Info SPEKS

 
Nama Dokumen
Format
Tindakan
Borang Capaian ID SPEKS
PDF
Laporan Masalah SPEKS
PDF
Borang Kemaskini Maklumat Pembekal
PDF
Borang Pengwujudan Kod Amanah
PDF
Borang Pengwujudan Kod Gaji
PDF
Borang Pengwujudan Kod OSOL/Hasil
PDF
Panduan Pengguna SPEKS/Nota
Nota Bayaran Elaun Tetap
PDF
Nota Deposit
PDF
Nota Kredit, Debit & Diskaun
PDF
Nota Resit Asal Tidak Boleh Dicetak
PDF
Pelarasan Nota Diskaun
PDF
Modul Pengurusan Aset
PDF
Wujud Kod Baru Bagi Projek Pembangunan
PDF
Langkah-langkah Pengosongan JAR Cache
PDF
Tatacara Panjar Wang Runcit
PDF
Langkah-langkah Bagi Mencetak Laporan Penyata Penyesuaian Bulanan
PDF

 
Website designed & maintained by Dot Dot Holdings Sdn Bhd using eXsiteCMS